PROUD ชวนเที่ยวสงกรานต์ ที่หัวหิน มอบโอกาสการเป็นเจ้าของคอนโดระดับลักชัวรีใน

PROUD ชวนเที่ยวสงกรานต์ ที่หัวหิน มอบโอกาสการเป็นเจ้าของคอนโดระดับลักชัวรีในราคาสุดพิเศษ อินเตอร์คอน...

ชวนเยาวชนร่วมแข่งขัน 'เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ NASA'

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชา...

สัมผัสเสน่ห์อาหารพื้นเมืองแบบล้านนา ที่ห้องอาหารสวนบัว เซ็นทาราแกรนด์

เสน่ห์ดั้งเดิมอาหารล้านนาของไทย ได้ถูกนำมาผสมผสานกับความเป็นเอกลักษณ์ที่ห้องอาหารสวนบัว จนกลายมาเป็น...